כתובת: מושב חצב

פקס: 08-8696467

טלפון: 08-8696888

נייד: 052-6745553

מייל: b_harmon@zahav.net.il